SKOLELEDER-VIKAR

Få arbejdsro – mens vi leder skolen

Akut og fleksibel assistance på lederniveau

Driftsikker skoleledelse – også i mellemperioder

SKOLELEDER-VIKAR: MISSION & KONCEPT

SKOLELEDER-VIKAR er et visionært og nytænkende ledelsesvikarbureau, der sikrer kompetent og driftssikker ledelse af skoler og institutioner – i perioder med manglende ledelse.

Med kort varsel kan der fleksibelt og økonomisk fordelagtigt rekvireres ledelsesassistance.

SKOLELEDER-VIKAR udbyder og faciliterer endvidere værdiskabende netværksforløb både for erfarne og nye skoleledere, mellemledere og institutionsledere.

PERSONERNE BAG SKOLELEDER-VIKAR

Vi er to erfarne og fleksible (tidligere) skoleledere tilknyttet SKOLELEDER-VIKAR. Vi har endvidere et stort netværk af pensionerede – men stadig meget dedikerede – skoleledere, som vi kan trække på.

Vi kommer ”udefra”, men i kraft af vores mangeårige erfaring som skoleledere har vi et stort kendskab til skoleverdenen ”indefra” – og formår derfor kompetent og professionelt fra dag 1 at varetage de mangesidede ledelsesfunktioner, -opgaver og -udfordringer.
Læs mere under Hvem er vi

Vores ydelser

Skoleleder­vikar


Akut og fleksibel assistance
på ledelses­niveau

Læs mere

Skoleleder­netværk


Værdiskabende netværks­grupper / ledelses­fællesskaber

Læs mere

Vi tilbyder også


Procesledelse af organisation­s­ændringer
– fra strategi til følgeskab

Læs mere

Skoleleder­vikar


Akut og fleksibel assistance
på ledelses­niveau


Læs mere

Skoleleder­netværk


Værdiskabende netværks­grupper / ledelses­fællesskaber


Læs mere

Vi tilbyder også


Procesledelse af organisation­s­ændringer
– fra strategi til følgeskab

 

Læs mere

Skoleleder­vikar


Akut og fleksibel assistance
på ledelses­niveau


Læs mere

Skoleleder­netværk


Værdiskabende netværks­grupper / ledelses­fællesskaber


Læs mere

Vi tilbyder også


Procesledelse af organisation­s­ændringer
– fra strategi til følgeskab

Læs mere

Skole­leder­­vikar

SKOLELEDER-VIKAR er et ledelsesvikarbureau, der tilbyder akut, periodisk og fleksibel ledelsesassistance til skoler og institutioner.

Gennem vores mange­årige erfaring som skoleledere i folkeskolen og ledere i øvrige institu­tioner, ved vi, at et skoleleder­ophør meget ofte opleves som en stor udfordring af både medarbejdere og tilbage­værende ledelsesteam.

Ofte vil det ikke være muligt at konstituere en souschef i skoleleder­stillingen, hvorefter der hentes skoleleder­assistance fra en af kommunes øvrige skoler med risiko for, at dette også vil belaste denne skole.

En udfordring kan også være, at en skole ikke blot mangler skole­lederen, men også den øvrige ledelse helt eller delvist pga. sygdom eller ophør, hvilket selvsagt yderligere kan skabe utryghed og manglende arbejdsro på skolen.

Med ansættelse af en erfaren og kompetent skoleledervikar sikrer I, at skolen – også i perioder med manglende skole­ledelse – ledes både driftssikkert og visionært.

Skoleleder-vikar tilbyder:

 • kompetent skolelederassistance med solid ledelsesbaggrund, viden og indsigt
 • stabil og driftssikker skoleledelse fra dag 1
 • skoleudvikling og innovativ skoleledelse også i mellemperioder
 • ledelsesassistance til folkeskoler, specialskoler og privatskoler – samt til daginstitutioner
 • mulighed for assistance på flere ledelsesniveauer – og til specifikke områder
 • en fleksibel og økonomisk fordelagtig aftale

Vi inviteres gerne til et kaffemøde, hvor vi kan høre om, hvad I (skole/institution/forvaltning/kommune) har behov for.

Skoleleder-vikar tilbyder:

 • kompetent skoleleder­assistance med solid ledelses­baggrund, viden og indsigt
 • stabil og driftssikker skoleledelse fra dag 1
 • skoleudvikling og innovativ skoleledelse også i mellem­perioder
 • ledelsesassistance til folke­skoler, special­skoler og privatskoler – samt til daginstitutioner
 • mulighed for assistance på flere ledelsesniveauer – og til specifikke områder
 • en fleksibel og økonomisk fordelagtig aftale

Med en ­leder­vikar får I:

 • tryghed og stabilitet hos medarbejdere, elever og forældre
 • arbejdsro for det tilbage­værende ledelsesteam og skolebestyrelse
 • vikarledere med stort indblik i og forståelse for at være ledere i et politisk styret system
 • skolelederassistance med tydeligt fokus på at skabe effekt og følgeskab i forhold til elevernes læring og trivsel.
 • ro til at finde den bedste løsning på den manglende skoleledelse
 • en økonomisk fordelagtig og fleksibel løsning – med løn efter gældende overenskomst – uden binding af opsigelses­varsel og uden udgifter til pension, løn under sygdom m.m.

Vi inviteres gerne til et kaffemøde, hvor vi kan høre om, hvad I (skole/institution/forvaltning/kommune) har behov for.

SKOLE­LEDER­NETVÆRK & LEDELSES­SPARRING

SKOLELEDER-VIKAR udbyder og faciliterer ledernetværk – værdiskabende ledelses­fællesskaber med tydelig vision, formål og rammesætning.

Som erfarne skoleledere ved vi, at deltagelse i netværksgrupper meget ofte er det, som fravælges i en travl lederhverdag.
På trods af en oprigtig interesse og behov for at deltage i et meningsfuldt ledelsesfællesskab, opleves det meget ofte, at tiden kan bruges mere optimalt på skolen/institutionen.

Derfor ved vi, at meningsfuld deltagelse i ledelses­netværksgrupper kræver netværksforløb med tydeligt formål, indhold og struktur samt en stor fælles passion for ledelse.

Samtidig hermed oplever vi, at det er vigtigt, at netværksgrupperne sammensættes med ledere inden for samme faggruppe og på samme ledelsesniveau.

SKOLELEDER-VIKAR UDBYDER NETVÆRKS­FORLØB:

 • for nye skoleledere og mellemledere
 • for erfarne skoleledere
 • for daginstitutionsledere/plejehjemsledere m.fl.
 • for ledere, der ønsker at kombinere netværk med fysisk udfoldelse, naturoplevelser og innovation
 • for ledere, der ønsker 1-1 sparring/coaching

Vi inviteres gerne på kaffe, hvor vi vil fortælle mere om indhold, tids- og økonomiramme – og hvor vi kan høre mere om jeres ønsker til netværksforløb.

SKOLELEDER-VIKAR UDBYDER NETVÆRKS­FORLØB:

 • for nye skoleledere og mellemledere
 • for erfarne skoleledere
 • for daginstitutionsledere/plejehjemsledere m.fl.
 • for ledere, der ønsker at kombinere netværk med fysisk udfoldelse, naturoplevelser og innovation
 • for ledere, der ønsker 1-1 sparring/coaching

Med deltagelse i netværksforløb får I:

 • et værdiskabende ledelses­fællesskab med tydelig vision og formål
 • et fortroligt rum til refleksion og kollegial gensidig sparring
 • mulighed for udvikling af ledelsesidentitet og -faglighed
 • rum til at tage komplekse ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer op
 • udvikling af ledelsesrollen som facilitator
 • mulighed for udvikling af den strategiske og innovative ledelsesrolle
 • fokus på rollen som leder af ledelsesteamet
 • et rum, hvor ledelsestiden bruges optimalt

Vi inviteres gerne på kaffe, hvor vi vil fortælle mere om indhold, tids- og økonomiramme – og hvor vi kan høre mere om jeres ønsker til netværksforløb.

Vi tilbyder også

Vi kan også rekvireres til særlige opgaver som I – skole- og institutionsledere – har behov for hjælp til.

Kontinuerlige organisations­forandringer er både et vilkår og en mulighed for udvikling og læring. Men samtidig ved vi også, at den ofte ultra travle lederhverdag levner meget lidt tid, overskud og strategisk overblik til også at lede og implementere væsentlige organisations- og kulturændringer. Her vil et samarbejde med en ledelsesproceskonsulent være en god hjælp.

Som jeres samarbejdspartnere trækker vi på vores mangeårige baggrund som skoleledere og proceskonsulenter, hvor vi har stor erfaring med ledelse og implementering af både interne organisationsændringer og af større komplekse tværfaglige udviklingsprojekter.

Vi rekvireres til opgaver, der spænder fra den fulde projektledelse – til oplæg på udviklingsdage og teammøder – eller til at være ledelsesteamets samarbejdspartnere i form af sparring og inspiration. Med ekstern bistand gives der mulighed for, at ledelsesteamet både kan tage et strategisk helikopterblik på organisationen – og samtidig også i højere grad være aktivt deltagende i processen sammen med medarbejdergruppen.

Vi inviteres gerne på en kop kaffe til en uforpligtende snak om de organisationsforandringer og udfordringer, som I står overfor – og om, hvad I kunne ønske jer hjælp til.

Vi tilbyder også hjælp til:

 • skræddersyede opgaver/projektforløb
 • projektledelse af skolesammen­lægning/fusionsprocesser – med skabelse af det fælles tredje
 • justering af værdigrundlag – fra støvet dokument i skrivebords­skuffen til fælles referenceramme
 • justering af ledelsesgrundlag – fra ledelsesgruppe til dynamisk ledelsesteam
 • udvikling af teamsamarbejde – med fokus på både indhold & struktur, kompetencer & potentialer
 • mødefacilitering, udvikling af mødepraksis – fra oplevelse af spildtid til skabelse af mening, involvering og effekt
 • udfærdigelse af handleplan for optimering af det psykiske arbejdsmiljø – med fokus på kerneydelse, effekt og trivsel
 • konflikthåndtering & mægling – på individ-, team- og organisations­niveau
 • udfærdigelse af kommunikations­plan – med fokus på den gode historie, meningsfuld kommunikation & stærke relationer

HVEM ER VI

Signe Boegh


Ledelseskonsulent i SKOLELEDER-VIKAR

Signe har arbejdet med pædagogisk og administrativ skoleledelse og konsulentvirksomhed siden 1990.

Signe har ledelseserfaring fra folkeskoler, kommunale forvaltninger og bestyrelser i Brøndby Kommune, Lejre Kommune og Greve Kommune.

Primære kompetencer: skoleledelse, ledelsesparring/coaching, netværksdannelse, strategisk og pædagogisk ledelse.

Signe har stor administrativ og politisk tæft.

Signe er struktureret, retningsvisende og har stærke relationskompetencer.

Signe har stor fokus på konflikthåndtering og mægling – samt på udvikling af det psykiske arbejdsmiljø.

Signe evner at balancere på kanten mellem fornyelse og eksisterende viden.

Se yderligere på Signe’s LinkedIn-profil

 

Ann-Dorit Völcker


Indehaver af SKOLELEDER-VIKAR 

Ann-Dorit har mere end 25 års ledelseserfaring fra folkeskoler, ungdomsskole, daghøjskole, specialtilbud og konsulentvirksomhed.

Ann-Dorit er en stærk skoleledelsespraktikker med blik for inddragelse af relevant teori og data.

Ann-Dorit har stor erfaring med ledelse af større udviklingsprojekter, kulturforandringer og fusionsprocesser.

Ann-Dorit har stor fokus på kerneydelsen, børnenes trivsel og udvikling.

Ann-Dorit har stor erfaring med ledelse og involvering af medarbejdere – til udvikling af en højtydende samarbejdskultur.

Ann-Dorit formår hurtigt at skabe overblik, struktur og udvikling – arbejdsro og arbejdsglæde.

Ann-Dorit har et stærkt blik for kompetence­udvikling, kapacitetstilpasning og økonomistyring.

Se yderligere på Ann-Dorit’s LinkedIn-profil

Ann-Dorit Völcker


Indehaver af SKOLELEDER-VIKAR 

Ann-Dorit har mere end 25 års ledelseserfaring fra folkeskoler, ungdomsskole, daghøjskole, special­tilbud og konsulentvirksomhed.

Ann-Dorit er en stærk skoleledelsespraktikker med blik for inddragelse af relevant teori og data.

Ann-Dorit har stor erfaring med ledelse af større udviklingsprojekter, kulturforandringer og fusions­processer.

Ann-Dorit har stor fokus på kerneydelsen, børnenes trivsel og udvikling.

Ann-Dorit har stor erfaring med ledelse og involvering af medarbejdere – til udvikling af en højtydende samarbejdskultur.

Ann-Dorit formår hurtigt at skabe overblik, struktur og udvikling – arbejdsro og arbejdsglæde.

Ann-Dorit har et stærkt blik for kompetenceudvikling, kapacitets­tilpasning og økonomistyring.

Se yderligere på Ann-Dorit’s LinkedIn-profil

Signe Boegh


Ledelseskonsulent i SKOLELEDER-VIKAR

Signe har arbejdet med pædagogisk og administrativ skoleledelse og konsulentvirksomhed siden 1990.

Signe har ledelseserfaring fra folkeskoler, bestyrelser og kommunale forvaltninger i Brøndby Kommune, Lejre Kommune og Greve Kommune.

Primære kompetencer: skoleledelse, ledelsesparring/coaching, netværks­dannelse, strategisk og pædagogisk ledelse.

Signe har stor administrativ og politisk tæft.

Signe er struktureret, retningsvisende og har stærke relationskompetencer.

Signe har stor fokus på konflikt­håndtering og mægling – samt på udvikling af det psykiske arbejdsmiljø.

Signe evner at balancere på kanten mellem fornyelse og eksisterende viden.

Se yderligere på Signe’s LinkedIn-profil

 

Kontakt Ann-Dorit


23 80 05 51

ann-dorit@skoleleder-vikar.dk
kontakt via LinkedIn

Indehaver af SKOLELEDER-VIKAR Ann-Dorit Völcker

Kontakt Ann-Dorit


23 80 05 51

ann-dorit@skoleleder-vikar.dk
kontakt via LinkedIn

Indehaver af SKOLELEDER-VIKAR Ann-Dorit Völcker


Kontakt Signe


21 72 27 99

signe@skoleleder-vikar.dk
kontakt via LinkedIn

Ledelseskonsulent i SKOLELEDER-VIKAR Signe Boegh


Kontakt Signe


21 72 27 99

signe@skoleleder-vikar.dk
kontakt via LinkedIn

Ledelseskonsulent i SKOLELEDER-VIKAR Signe Boegh

© SKOLELEDER-VIKAR

CVR:39313790

Hjemmesiden udarbejdet af Merethe Veith 2018

Hjemmesiden udarbejdet af Merethe Veith